Shared services platform

Nilex Shared Services

Brug vores Nilex Service Platform til at forbinde alle dine serviceafdelinger i ét samlet system. Shared Services giver et godt overblik for ledelsen, som kan få rapporter for alle leveres services i forretningen.
Det er nemt for de enkelte afdelinger at arbejde sammen og dele opgaver på tværs af organisationen.
Sæt kunden eller brugeren i centrum, og gør det nemt at rekvirere forskellige services ved hjælp af en bred Servicedesk funktion og Single Point of Contact.

Få en enkel servicestruktur

Ansatte i virksomheder har brug for mange forskellige interne services. Ofte har hver enkel afdeling sin egen måde at modtage og håndtere servicehenvendelser på.
For de ansatte kan dette betyde, at det bliver vanskeligt at rekvirere en intern service.
Med vores løsning sættes den ansatte i centrum. Det gør det nemt for den enkelte at rekvirere og modtage service- og support.

Hver service-afdeling kan få sit eget setup i løsningen. Man kan arbejde isoleret i systemet eller vælge at arbejde sammen på tværs om opgaver med andre afdelinger.

shared service platform infrasoft illustration

“Nilex kan bøjes i alle retninger. Derfor kunne vi nemt udvide systemet til Human Ressource og uddannelses-afdelingen.”
Henrik Nelleager, Glostrup kommune

Læs Glostrup Kundestory