Skræddersyede Business Intelligence løsninger

Vi har specialiseret os i at sammensætte BI løsninger til virksomheder i SMV-klassen, og vores konsulenter er eksperter i at rådgive vores kunder ud fra deres individuelle behov.

Uanset om I ønsker en større Data Warehouse løsning, hvor vi samler alle virksomhedens nøgledata, eller blot nogle simple rapporter på mindre datasæt fra enkeltstående systemer – så kan vi bygge det til jer.

Kontakt os
BI: Data warehouse proces illustration

Data warehouse

Uanset virksomhedens størrelse og mængden af data kan vi opsætte et data warehouse, hvor vi samler, renser og strukturerer alle virksomhedens stamdata.

I et data warehouse bliver alle data samlet ét sted, så data fra flere systemer kan sammensættes og bruges til analyse og rapportering. Derudover er det muligt at opsætte regler for kvalitet samt ensrette og transformere dataet så duplikering undgås og definitioner af entiteter (såsom kunder, ordre mm.) på tværs af systemer strømlines til fordel for brugeren.

Et datawarehouse kan enten opsættes på en af jeres egne on premise servere eller på en cloud løsning.

Single Source rapporter

Ønskes en billigere og hurtigere løsning blot med data fra enkeltstående datakilder kan vi også være behjælpelige.
I denne løsning er det ikke muligt at kombinere data fra flere systemer i samme rapport, men derimod kan dybdegående rapporter på baggrund af enkeltstående systemer opsættes.

Det betyder, at rapporterne vil være opdelte på samme måde som jeres systemer, så eksempelvis data fra ERP systemet kan indgå i én rapport og data fra CRM i en anden.

BI: supporter
BI: salgsrapport

Real time Business Intelligence

Har I behov for rapporter eller dashboards, som altid er opdaterede, kan vi lave en løsning med live data.

Dermed opdateres datasættet ikke kun en gang i timen eller døgnet, men ændringer vil derimod kunne ses i rapporterne få minutter efter de er indtruffet.

Distribuering, rettigheder og sikkerhed 

Power BI gør det nemt at distribuere rapporter ud til de pågældende brugere, og sikrer samtidig at de kun har adgang til de rette data.

Dermed er sikkerheden i top, og det bliver muligt at samle alle rapporter på et sted, hvorefter brugerne kan tildeles adgang efter virksomhedens sikkerhedspolitikker.

BI: sikkerhed
BI: undervisning

Uddannelsesforløb

Ved at tilkøbe et uddannelsesforløb i Power BI bliver det muligt at etablere Self Service Business Intelligence i jeres organisation.

Brugerne vil blive introduceret til softwaren og lære, hvordan de selv kan opsætte nye rapporter på det eksisterende datasæt. Dette gør det nemt løbende selv at tilpasse løsningen og tilføje ændringer og nye rapporter som forretningsbehovene skifter.

API-integrationer og standard rapporter

Såfremt jeres virksomhed gør brug af cloud-baserede ERP eller CRM systemer har vi mulighed for at lave en API-integration til disse.

Jeres data kan forbindes direkte til Power BI, hvormed det er muligt at lave avancerede rapporter heri. Det er naturligvis også muligt at lave API-integration til en data warehouse løsning, så jeres data i clouden kan indgå i den samlede løsning.

Vi tilbyder desuden en billig løsning bestående af standard rapporter til de mest anvendte ERP og CRM systemer såsom HubSpot og E-conomic.

BI: API

Microsoft Power BI

Power BI er et af de førende visualiseringsværktøjer inden for BI. Hos Infrasoft er vi eksperter i at opsætte flotte og professionelle rapporter i Power BI. Dermed bliver det nemmere for brugerne at læse og forstå dataet, da de nemt kan klikke sig rundt i de dynamiske dashboards, rapporter og grafer. Gennem en Power BI konto forbindes denne software til jeres data, hvorefter rapporter kan genereres på baggrund af disse.