Silvan valgte Nilex Service Platform

SILVAN er en landsdækkende byggemarkedskæde, som har 41 butikker og en webshop. SILVAN har eksisteret siden 1968 og har omkring 1.300 ansatte.

SILVAN håndterer support af 41 butikker med Nilex Service Platform

Lars Christensen, Head of IT, fortalte at grunden til, at de valgte Infrasoft var på grund af den moderne Service Platform og muligheden for at vælge en ”fast track” implementering. Dette var vigtigt for SILVAN, da de fik en forholdsvis kort opsigelsesperiode på det gamle system. Pernille Andie Pedersen, Support Manager, fortæller at det kom til at gå endog meget hurtigt.

Ifølge Lars var Infrasoft også økonomisk attraktiv sammenlignet med de andre løsninger, og Pernille tilføjede, at de mente Infrasoft kunne løfte opgaven.

”Fra vores første kontakt hvor vi selvfølgelig først blev præsenteret for produktet, til vi havde sagt “ja, nu skal vi have Nilex”, og til vi stod med et system, hvor vi kunne begynde at registrere vores sager, gik der kun to til tre måneder.”

Nemt, hurtigt og skræddersyet

Med SILVANs tidspres var det også vigtigt, at oplæringen i det nye system ikke tog lang tid. Pernille fortæller, at for de brugere og agenter, som sidder med systemet i hverdagene, har det været let at komme i gang.

”Og der var noget: en genkendelighed, fordi vi kunne lave fast-track og kunne bruge vores måde at kategorisere på. Vores notering af sagerne er bygget lidt op efter, hvordan vi gjorde førhen. Så den her genkendelighed i de helt simple ting, hvor man så endelig bare skal sige, “nu skal jeg kun lære at oprette en sag”. Sagsindberetningen ser lidt anderledes ud i brugergrænsefladen, men bagvedliggende er det egentlig de samme processer og termer, vi bruger. Det har været positivt.”– Pernille Andie Pedersen, Support Manager.

”Så der gik ikke ret lang tid, før konsulenten kom tilbage og sagde, “nu har jeg allerede noget, I kan kigge på”, hvorefter han underviste mig i brugen. Så gennem hele implementeringsfasen viste han, hvordan man skulle gøre det første gang, og så har jeg selv bygget kategorierne op. Det synes jeg også var ret positivt.” 
– Pernille Andie Pedersen, Support Manager

Implementeringen

Som noget af det første koblede Infrasoft-konsulenten sig op på Pernilles PC remote, for at kigge hende over skulderen. Det blev gjort for at få en fornemmelse af, hvordan SILVAN gjorde tingene i deres daværende system, og hvad der virkede godt. Derefter kunne konsulenten bedre tilpasse Nilex-systemet for at øge genkendeligheden, hvor det var praktisk muligt.

Silvan medarbejdere foto


Implementeringsfasen byggede på en kort, remote introduktion, hvorefter Pernille og de andre agenter var med til hurtigt at sætte systemet op. Dette var muligt pga. genkendeligheden, hvilket resulterede i en endnu hurtigere opstart. Pernille fortæller herefter, at efter SILVAN er gået live, når hun og agenterne har kontaktet Infrasofts support, har de altid fået hurtig tilbagemelding og brugbare løsninger.

UNIK Miljø møde lokale foto

SILVAN bruger Nilex til Sagsstyring, men de ser også andre muligheder

SILVAN har hovedsageligt taget sagsstyringsfunktionen i brug, hvor de håndterer ’incident’ og ’request’. SILVAN nyder også godt af integrationen til deres AD. Den nemme adgang til oplysninger omkring deres brugere og organisationsforhold giver dem mulighed for at løse problemer mere effektivt.

”Hvis vi tager en butik, der oplever fejl mange gange på en eller anden komponent, så kan vi hurtigt på den butik søge frem hvad er det for nogle incidents, den butik har haft indmeldt. Vi kan både søge på organisationen, og kan også søge på den enkelte bruger. Den del har vi været superglade for.”

– Pernille Andie Pedersen, Support Manager.