Cookie- og privatlivspolitik

Service Management & Business Intelligence

Introduktion

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Persondatapolitik       

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Infrasoft ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Infrasoft ApS

Søren Frichs Vej 38 D, 1.tv

8230 Åbyhøj

Danmark

CVR-nr.: 28842538

Telefon: +45 35 10 46 80

E-mailadresse: kundeservice@infrasoft.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Formål: Når du besøger infrasoft.dk indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer med det formål at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at varetage driften og forbedre Infrasoft ApS’ hjemmeside. 
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: personlige oplysninger og anonyme oplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Retsgrundlaget for behandlingen af de almindelige personoplysninger er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f: Behandling er nødvendig for, at Infrasoft ApS kan forfølge en legitim interesse, og det er vurderet, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor (interesseafvejning).

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Ved brug af vores hjemmeside registrerer vi oplysninger om, hvilke sider du besøger samt din IP-adresse.
 • Vi indsamler de informationer, som du selv indtaster i hjemmesiden.

Modtagere eller kategorier af modtagere: HubSpot

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • HubSpot

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev:

 • Formål: Når du tilmelder dig til Infrasoft ApS’ nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om din e-mailadresse med det formål og for at kunne varetage vores interesse i at levere nyhedsbreve til dig.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: personlige oplysninger og anonyme oplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Retsgrundlaget: Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke) og litra f (interesseafvejning, jf. ovenfor).

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Ved brug af vores hjemmeside registrerer vi oplysninger om, hvilke sider du besøger samt din IP-adresse.
 • Vi indsamler de informationer, som du selv indtaster i hjemmesiden.

Modtagere eller kategorier af modtagere: HubSpot

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • HubSpot

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. 

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: Formålet er at undersøge om ansøgeren er et godt fit til stilling og virksomheden.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: kan f.eks. omfatte dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, virksomhed, titel, jobansøgning, cv mv.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med ansættelsesproceduren jfr. Persondataforordningen art. 6 stk. 1 litra b.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Disse oplysninger kan enten være indtastet af dig selv via vores hjemmeside, ved din indsendelse af en jobansøgning eller kan være registreret af os ved din henvendelse til os.

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Ingen

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1.0 version af Infrasoft ApS persondatapolitik skrevet 18/12 2019.